Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ
Διευθυντής:Διαμαντόπουλος Ευάγγελος
Τηλέφωνο:-
Fax:-
Email:-
Ιστοσελίδα:-

Τοποθεσία εργαστηρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012