Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Ερευνητική μονάδα Έλεγχος Ποιότητας - Υγιεινή και Ασφάλεια στην Μεταλλευτική

Τίτλος εργαστηρίου:Ερευνητική μονάδα Έλεγχος Ποιότητας - Υγιεινή και Ασφάλεια στην Μεταλλευτική
Σχολή:ΜΗΧΟΠ
Διευθυντής:Γαλετάκης Μιχαήλ
Τηλέφωνο:-
Fax:-
Email:galetaki<στο>mred.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.mred.tuc.gr/3012.html

Τοποθεσία εργαστηρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012