Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Wenjun Zhang

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Wenjun Zhang
Κατηγορία:Ορισμένου Χρόνου Διδάσκων (Συμβ.Διδ.)
Εργαστήριο:ΚΕΓΕΠ (Γλωσσικό Κέντρο)
Email:wzhang<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037445
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε1.204, ΚΕΓΕΠ (Ε1), Β' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012