Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νομικός Σύμβουλος

Τίτλος υπηρεσίας:Νομικός Σύμβουλος
Τηλέφωνο:2821037021
Fax:2821037083
Email:aaligizaki<στο>isc.tuc.gr

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012