Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τμήμα Εκτέλεσης Έργων

Τίτλος υπηρεσίας:Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Εκτέλεσης Έργων
Τηλέφωνο:2821037334, 2821037328, 2821037337, 2821037297, 2821037384
Fax:2821037583
Email:info<στο>techdivision.tuc.gr

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012