Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Γραμματεία (ΕΠΙΤΣ)

Τίτλος υπηρεσίας:Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (ΕΠΙΤΣ) / Γραμματεία (ΕΠΙΤΣ)
Τηλέφωνο:2821037260, 2821037388
Fax:2821037573
Email:info<στο>tsi.gr
Ιστοσελίδα:http://www.tsi.gr

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012