Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Κουκουνάκη Ευγενία

Όνοματεπώνυμο:Κουκουνάκη Ευγενία
Κατηγορία:Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου (Συμβ.Εργ./Ερευν.)
Διοικητικό Τμήμα:Γραμματεία (ΕΠΙΤΣ)
Email:eugenia<στο>tsi.gr
Τηλέφωνο:2821037388
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012