Σωτηρόπουλος Δημήτριος

Όνοματεπώνυμο:Σωτηρόπουλος Δημήτριος
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Καθηγητής
Σχολή:ΜΠΔ (Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης)
Email:dsotiropoulos<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037704
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012