Τσάνης Ιωάννης

Όνοματεπώνυμο:Τσάνης Ιωάννης
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:ioannis.tsanis<στο>enveng.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037799
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012