Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Οργανικής Χημείας - Μικρορύπανσης

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Οργανικής Χημείας - Μικρορύπανσης
Σχολή:ΜΗΠΕΡ
Διευθυντής:Ξεκουκουλωτάκης Νικόλαος
Τηλέφωνο:-
Fax:-
Email:-
Ιστοσελίδα:-
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012