Αθενάκη Δήμητρα

Όνοματεπώνυμο:Αθενάκη Δήμητρα
Κατηγορία:ΙΔΑΧ (Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου )
Διοικητικό Τμήμα:Γραμματεία Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ)
Email:athenaki<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037657
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ3.101, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ3), Α' Όροφος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--