Αθενάκη Δήμητρα

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Αθενάκη Δήμητρα
Κατηγορία:ΙΔΑΧ (Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου )
Διοικητικό Τμήμα:Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων
Email:athenaki<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037271
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε5.013, Κτίρια Ε (Ε5), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012