Παππάς Δημήτριος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Παππάς Δημήτριος
Κατηγορία:ΙΔΑΧ (Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου )
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Συντήρησης
Email:dpappas<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037290
Τοποθεσία:Γραφείο: Β1.008, Αίθουσες Β (Β1), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--