Σπυριδάκης Σπυρίδων

Όνοματεπώνυμο:Σπυριδάκης Σπυρίδων
Κατηγορία:ΙΔΑΧ (Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου )
Διοικητικό Τμήμα:Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Εργαστήριο: (Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας & Πανίδας)
Email:sspyridakis1<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037272
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012