Εξαδάκτυλος Γιώργος

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Εξαδάκτυλος Γιώργος
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Email:exadakty<στο>mred.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037690
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ1)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012