Τσομπανάκης Ιωάννης

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Τσομπανάκης Ιωάννης
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:jt<στο>science.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037634
Τοποθεσία:Γραφείο: 141Β-86, Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012