Τσούτσος Θεοχάρης

Όνοματεπώνυμο:Τσούτσος Θεοχάρης
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:theocharis.tsoutsos<στο>enveng.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037825
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012