Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Αληζιώτη Βιργινία

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Αληζιώτη Βιργινία
Κατηγορία:Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου (Συμβ.Εργ./Ερευν.)
Email:valizioti<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037060
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίρια Ε (Ε4)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012