Παπαευθυμίου Σπυρίδων

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Παπαευθυμίου Σπυρίδων
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολή:ΜΠΔ (Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης)
Email:spapaefthimiou<στο>dpem.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037428
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε5.011, Κτίρια Ε (Ε5), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--