Τριπολιτσιώτης Αχιλλέας

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Τριπολιτσιώτης Αχιλλέας
Κατηγορία:Συμβ.Εργ./Ερευν. (Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου)
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Εργαστήριο:GeoMatLab (Εργαστήριο Γεωδαισίας και Πληροφορικής των Γεωεπιστημών)
Email:atripol<στο>mred.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037610
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ3)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012