Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Μουτσόπουλος Αθανάσιος(σε άδεια)

Όνοματεπώνυμο:Μουτσόπουλος Αθανάσιος
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολή:ΑΡΜΗΧ (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
Email:amoutsopoulos<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037135
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012