Δουλουφάκη Γεωργία

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Δουλουφάκη Γεωργία
Κατηγορία:Συμβ.Εργ./Ερευν. (Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου)
Διοικητικό Τμήμα:ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας)
Email:gdouloufaki<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037053
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίρια Ε (Ε4)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012