Ορφανουδάκη Μαρία

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Ορφανουδάκη Μαρία
Κατηγορία:Μόνιμος (Τακτικό Προσωπικό)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Διοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής
Email:morfanoudaki1<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037511
Τοποθεσία:Γραφείο: Α1.105, Κέντρο Δικτύων (NOC) (Α1), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--