Γιαννακάκης Γεώργιος

Όνοματεπώνυμο:Γιαννακάκης Γεώργιος
σε εκπαιδευτική/επιστημονική άδεια
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολή:ΗΜΜΥ (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών)
Email:georgios.yannakakis<στο>ece.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037291
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012