Τμήμα Διοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής

Τίτλος υπηρεσίας:Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής / Τμήμα Διοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής
Τηλέφωνο:2821037504, 2821037513, 2821037514
Fax:2821037520
Email:tdyy<στο>noc.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.ict.tuc.gr/

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012