Ταμείο

Τίτλος υπηρεσίας:Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Ταμείο
Τηλέφωνο:2821037015
Fax:2821037076
Email:avirirakis<στο>isc.tuc.gr

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012