Γραμματεία Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ)

Τίτλος υπηρεσίας:Γραμματεία Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ)
Τηλέφωνο:2821037255, 2821037305
Fax:2821006900
Email:info<στο>dpem.tuc.gr

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012