Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής

Τίτλος υπηρεσίας:Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής
Τηλέφωνο:2821037500, 2821037400
Fax:2821037520
Email:
Ιστοσελίδα:http://www.ict.tuc.gr/

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012