Τμήμα Δημοσιευμάτων και Τυπογραφείου

Τίτλος υπηρεσίας:Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων / Τμήμα Δημοσιευμάτων και Τυπογραφείου
Τηλέφωνο:2821037287
Fax:2821037562
Email:xkam<στο>science.tuc.gr

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--