Φοιτητική Εστία

Τίτλος υπηρεσίας:Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων / Φοιτητική Εστία
Τηλέφωνο:2821037900
Fax:2821037562
Email:athenaki<στο>isc.tuc.gr

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012