Συμβούλιο Ιδρύματος

Τίτλος υπηρεσίας:Συμβούλιο Ιδρύματος
Τηλέφωνο:2821037761, 2821037762
Fax:2821037843
Email:council<στο>isc.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.tuc.gr/3474.html

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--