Μουσική Λέσχη Ομίλου 3Π «ΕΝΤΑΣΗ live»

Τίτλος υπηρεσίας:Φοιτητικές Ομάδες/Σύλλογοι / Μουσική Λέσχη Ομίλου 3Π «ΕΝΤΑΣΗ live»
Τηλέφωνο:2821037455
Email:entash.live<στο>gmail.com
Ιστοσελίδα:http://www.entasilive.tuc.gr/
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012