Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εργαστήριο Υδρογεωχημικής Μηχανικής και Αποκατάστασης Εδαφών

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Υδρογεωχημικής Μηχανικής και Αποκατάστασης Εδαφών
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ
Διευθυντής:Νικολαίδης Νικόλαος
Τηλέφωνο:7826,7784,7786,7831,7149
Fax:-
Email:ninikolaidis<στο>tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.herslab.tuc.gr
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012