Υπηρεσία Βιντεοδιάσκεψης μέσω Web

Η υπηρεσία αυτή έχει αναπτυχθεί από το Ακαδημαϊκό Δίκτυο (GUNET) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μέλη ΔΕΠ, ερευνητές, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές, μέλη του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού για τηλεσυνεργασία μέσω  βιντεοδιάσκεψης με οποιονδήποτε συνεργάτη τους.

Οι συμμετέχοντες (έως 15) στη βιντεοδιάσκεψη μπορούν να συνδεθούν είτε  από το γραφείο τους, είτε από το σπίτι τους, χωρίς περιορισμούς στον χρόνο έναρξης και στη διάρκεια, αρκεί να διαθέτουν υψηλής ταχύτητας ευρυζωνική σύνδεση, διαδικτυακή κάμερα (web camera) και ακουστικά/μικρόφωνα κεφαλής (η χρήση ηχείων δημιουργεί προβλήματα).

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν βιντεοδιασκέψεις μπορούν να το κάνουν, κατόπιν συνεννόησης, μέσω των ειδικά διαμορφωμένων αιθουσών των σχολών τους.

Ποιούς αφορά;

Ολόκληρη την ακαδημαϊκή κοινότητα

Πώς την αποκτώ;

Επισκεφθείτε το σχετικό ιστότοπο της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων του Ακαδημαϊκού Δικτύου GUnet

Τηλεδιασκέψεις Συλλογικών Οργάνων (ePresence)

Υπηρεσία e:Presence (https://new.epresence.grnet.gr/), για την διεξαγωγή συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με τηλεδιάσκεψη.

Η υπηρεσία καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις που τίθενται για την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ όπως αυτές περιγράφονται στο ΦΕΚ (Αρ. φύλλου 433, 17 Μαρτίου 2011, Αρ. Φ.122.1/42/23076/Β2). Επιπλέον της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές του σχετικού ΦΕΚ, η υπηρεσία e:Presence προσφέρει εξαιρετικά εύκολη πρόσβαση σε μη εξειδικευμένους συμμετέχοντες, πολύ χαμηλή καθυστέρηση στην επικοινωνία, η οποία προσεγγίζει αυτή της φυσικής παρουσίας, υψηλή ποιότητα εικόνας (σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα High Definition) και ήχου, δυνατότητα συμμετοχής με τη χρήση εξοπλισμού που συνήθως έχει στην κατοχή του ο μέσος χρήστης του Διαδικτύου, διαλειτουργικότητα με άλλες τεχνολογίες τερματικού εξοπλισμού όπου πιθανότατα έχει γίνει επένδυση στα Ιδρύματα κατά το παρελθόν (Η.323 τερματικά αιθουσών τηλεδιάσκεψης/τηλε-εκπαίδευσης) και υψηλή προσαρμοστικότητα (σε δικτυακές συνθήκες, δυνατότητες εξοπλισμού, προτιμήσεις χρήστη).

Η υποστήριξη συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων με τη χρήσης της υπηρεσίας e:Presence εξαλείφει τις δαπάνες μετακίνησης για τα μέλη των οργάνων, ενώ διευκολύνει το έργο τους σε συχνές περιπτώσεις αδυναμίας φυσικής παρουσίας.

Ποιούς αφορά;

Ολόκληρη την ακαδημαϊκή κοινότητα

Πώς την αποκτώ;

Επισκεφθείτε το σχετικό ιστότοπο https://new.epresence.grnet.gr/

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--