Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Σύμφωνα με ενημέρωση του Ευδόξου, από σήμερα 24 Σεπτέμβρη κι έπειτα, οι φοιτητές μπορούν να επιστρέφουν στη Βιβλιοθήκη τα συγγράμματα Ευδόξου, εαρινού…

Διαβάστε περισσότερα

Προς ενημέρωση των μελών της πολυτεχνειακής κοινότητας, δείτε τις προσκλήσεις του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ (Ανοικτά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα),…

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/123/14268/29.7.2020 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα "Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της…

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εθνικοί Κόμβοι Ανοικτής Επιστήμης σε Ελλάδα και Κύπρο διοργανώνουν ακόμη ένα διαδικτυακό σεμινάριο πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Τα…

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης εξασφάλισε δωρεάν, δοκιμαστική πρόσβαση, μέσω αναγνώρισης της IP διεύθυνσης…

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33457 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών του…

Διαβάστε περισσότερα

Στον καιρό του COVID-19, οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες υποστήριξαν και συνεχίζουν να υποστηρίζουν αποτελεσματικά το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο των…

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της πολυετούς και άψογης συνεργασίας του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) με τον εκδότη IEEE και με αφορμή τη δωρεάν…

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης εξασφάλισε δωρεάν, δοκιμαστική πρόσβαση, μέσω αναγνώρισης της IP διεύθυνσης…

Διαβάστε περισσότερα

Με την έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1699/τ. Β'/05.05.2020,  σχετικά με την παράταση ισχύος προηγούμενων,…

Διαβάστε περισσότερα
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012