Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής διαθέτει κοινόχρηστες αίθουσες Η/Υ οι οποίες στεγάζονται στο Κτήριο Κ2 (Σχολή ΜΗΠΕΡ). 

 

Aίθουσες

Οι αίθουσες των σταθμών εργασίας του Μ.Κ. του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής, χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους για την πραγματοποίηση εργαστηριακών μαθημάτων των Τμημάτων του Ιδρύματος, για την υλοποίηση σύνθετων εργασίων - projects στα πλαίσια των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων των φοιτητών και για ελεύθερη χρήση από τους φοιτητές του Ιδρύματος.

Το Μηχανογραφικό Κέντρο διαθέτει αυτή τη στιγμή τις παρακάτω αίθουσες διδασκαλίας στο Κτίριο Κ2 (ΜΗΠΕΡ): 

  • Αίθουσα ΑΑ με 34 σταθμούς εργασίας
  • Αίθουσα ΑΒ με 32 σταθμούς εργασίας
  • Αίθουσα ΒΑ με 29 σταθμούς εργασίας
  • Αίθουσα ΒΒ με 29 σταθμούς εργασίας
  • Αίθουσα CA με 30 σταθμούς εργασίας

Για την ομαλή πραγματοποίηση των μαθημάτων αυτών, θα πρέπει οι υπεύθυνοι καθηγητές - βοηθοί να ενημερώνουν έγκαιρα - τουλάχιστον 14 ημέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων - το προσωπικό του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής για την εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών του αντίστοιχου μαθήματος και να δηλώνουν τις ημέρες και ώρες, σε εβδομαδιαία βάση, που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις αίθουσες των σταθμών εργασίας του Μηχανογραφικού Κέντρου, συμπληρώνοντας την Αίτηση Εγκατάστασης Λογισμικού και την Αίτηση Δέσμευσης Αίθουσας του Μηχανογραφικού Κέντρου αντίστοιχα.

 

Για τη χρήση των σταθμών εργασίας των αιθουσών, απαιτείται η κατοχή λογαριασμού τηλεματικών e-Υπηρεσιών

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012