Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Η αίτηση αυτή χρησιμοποιείται από τους υπεύθυνους πραγματοποίησης εργαστηριακών μαθημάτων (καθηγητές, βοηθούς, μεταπτ. φοιτητές) με σκοπό τον έλεγχο της διαθεσιμότητας του λογισμικού και του εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για τη σωστή πραγματοποίηση του μαθήματος.

Στην περίπτωση που το Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής δε διαθέτει το απαραίτητο λογισμικό, ο υπεύθυνος του μαθήματος μπορεί να το προσκομίσει μαζί με τις αντίστοιχες άδειες χρήσης (lisences), ώστε να πραγματοποιηθεί έγκαιρα η εγκατάστασή του και να ελεγχθεί η σωστή λειτουργία του.

Αίτηση Εγκατάστασης Λογισμικού

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012