Ποιες υπηρεσίες προσφέρονται

Κοινόχρηστος εξοπλισμός

Για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών του και την αξιόπιστη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, το Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό: 

Εξυπηρετητές (Servers)

 • Εξυπηρετητές που χρησιμοποιούνται για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται.

Σταθμοί Εργασίας (WorkStations) 

 • 141 σταθμοί εργασίας τύπου Intel Core 2 Duo που βρίσκονται στις πέντε αίθουσες διδασκαλίας του Μηχανογραφικού Κέντρου του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής, για χρήση τους από τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας και την πραγματοποίηση εργαστηριακών μαθημάτων. 

Λοιπές Συσκευές 

 • 4 εκτυπωτές τύπου laser, black-white, διπλής εκτύπωσης, μεγέθους Α4 : 

  • 2 μοντέλα HP-9000
  • 2 μοντέλα HP-9050

 • 2 έγχρωμοι εκτυπωτές laser τύπου HP-3700
 • 2 scanners τύπου Epson GT 15000
 • 2 scanners τύπου Hewlett-Packard ScanJet 5590
 • 2 συσκευές εικονοποίησης mimio
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--