Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Οι ώρες λειτουργίας των αιθουσών για το κοινό είναι:

  • κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους:
       Κτίριο Κ2 (ΜΗΠΕΡ): Δευτέρα έως και Παρασκευή: 09:00 - 21:00
  • κατά την περίοδο εορτών και καλοκαιριού:
       Κτίριο K2 (ΜΗΠΕΡ): Δευτέρα έως και Παρασκευή: 09:00 - 15:00
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012