Το Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής διαθέτει κοινόχρηστες αίθουσες Η/Υ οι οποίες στεγάζονται στο Κτήριο Κ2 (ΜΗΠΕΡ). 

H Νέα Κτιριακή Μονάδα η οποία βρίσκεται στο ισόγειο των Ταχυρύθμων Κτηρίων (Κτήριο Κ2). Αποτελείται από δύο (2) αίθουσες του Μηχανογραφικού Κέντρου με 50 σταθμούς εργασίας (workstations) που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση εργαστηριακών μαθημάτων αλλά και για ελεύθερη χρήση από τους φοιτητές του ιδρύματος καθώς και από δύο χώρους γραφείων που χρησιμοποιούνται ως γραφεία προσωπικού και χώροι εγκατάστασης εξοπλισμού.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--