Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Παρακάτω θα βρείτε ένα συνοπτικό κατάλογο όλων των υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών που προσφέρονται κεντρικά στο Ίδρυμα. Στο κάτω μέρος της σελίδας, υπάρχει ο πλήρης κατάλογος των υπηρεσιών.

Για θέματα που δεν καλύπτονται σε κάποια από αυτές τις σελίδες, μπορείτε να στείλετε σχετικό αίτημα από το https://helpdesk.tuc.gr/ στην κατηγορία "Μηχανογραφικό, Δίκτυα, Υπολογιστική Υποδομή"

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας

Φοιτητολόγιο / Συγγράματα / Λογισμικό Microsoft / Υπηρεσίες ΕΔΕΤ

Τηλεφωνία

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Κοινόχρηστοι Υπολογιστές και Εξοπλισμός (Μηχανογραφικό Κέντρο)

Φιλοξενία Ιστότοπων / Υπολογιστικών Συστημάτων Data Center

Πλήρης Κατάλογος Υπηρεσιών

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012