Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Κατάλογος διοικητικών υπηρεσιών και εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης

Στον πίνακα παρατίθενται τα εσωτερικά τηλέφωνα των υπηρεσιών. Για να καλέσετε σε αυτά μέσα από το Πολυτεχνείο πληκτρολογείτε απλά τους τετραψήφιους αριθμούς που αναγράφονται στον πίνακα. Αν είστε εξωτερικός χρήστης και βρίσκεστε σε τηλεφωνική γραμμή εκτός Πολυτεχνείου, παρακαλούμε πληκτρολογήστε 2821006xxx ή 2821037xxx, όπου 6xxx και 7xxx είναι τα τετραψήφια νούμερα που απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Τίτλος Τηλ Fax Email WWW
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης 7440 7576 @ www
Βιβλιοθήκη Κτίριο Δ1 7440 7576 @
Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης
Τμήμα Πρόσκτησης και Τεχνικής Επεξεργασίας Υλικού
Γενικός Διευθυντής 7100 @
Γλωσσικό Κέντρο 7338, 7364 7531 @ www
Γραμματεία Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΡΜΗΧ) 7102, 7104 7183 @
Γραμματεία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 7358, 7218 7542 @
Γραμματεία Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) 7657, 7645, 7620 6901 @
Γραμματεία Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) 7255, 7305 6900 @
Γραμματεία Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) 7781, 7788 7858 @
ΔΑΣΤΑ - Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 7451 @ www
Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας 7330, 7331, 7332 7522 @ www
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 7452
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας @ www
Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων 7271 7562 @
Γραφείο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης 7710 7710 @ www
Εστιατόριο Πολυτεχνειούπολης (λέσχη) 7525
Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών (ΚΕΦ) 7279 7528 @
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.Μ.) 7283 @ www
Τμήμα Ακαδημαϊκής & Εκπαιδευτικής Κινητικότητας (Erasmus+) 7470 @ www
Τμήμα Σπουδών 7322 @
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας 7287, 6258 @
Φοιτητική Εστία 7900
Διεύθυνση Διοικητικού 7022 7077
Τμήμα ΔΕΠ/407 7051, 7026 @
Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου 7025 7050 @
Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού 7029 @
Τμήμα ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ 7026, 7024 @
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 7008
Λογιστήριο 7017, 7018, 7023, 7048
Μισθοδοσία 7010, 7011, 7012
Προμήθειες 7016, 7049, 7067 7075 @
Ταμείο 7015 7076 @
Τμήμα Περιουσίας 7015 @
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 7374, 7378, 7389 7583 @
Γραφείο Διαχείρισης Κτιρίου Λ (Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ) 7394
Συνεργείο καθαρισμού 7373, 7336 @
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 7374
Τμήμα Εκτέλεσης Έργων 7334, 7328, 7337, 7297, 7384
Τμήμα Μελετών 7372, 7298
Τμήμα Συντήρησης 7336, 7373, 7335, 7272, 7351, 7449, 7570, 7329 @
Φύλακες Κεντρική Πύλη 7456
Φύλακες Κτιριακά Συγκροτήματα Α, Β και Δ 7290
Φύλακες Κτίριο Επιστημών (Λ)
Φύλακες Φοιτητική Εστία 7900
Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής 7500, 7400 7520 www
Τμήμα Διοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής 7504, 7513, 7514 7520 @
Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής (Μηχανογραφικό) 7400 7571 @
Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 7500 7520 @
ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) 7041, 7046, 7061, 7034, 7038 7081 @ www
Προϊστάμενος Γραμματείας ΕΛΚΕ 7033 7082 @
Τμήμα Διαχείρισης των Πληροφοριακών Συστημάτων, Ανάπτυξης, Υποστήριξης και Διασφάλισης της Ποιότητας των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 7059 @
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών @
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών @
Τμήμα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Έργων @
Τμήμα Προγραμματισμού Αναπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας @
Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων @
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (ΕΠΙΤΣ) 7260, 7388, 7303 7573 @ www
Γραμματεία (ΕΠΙΤΣ) 7260, 7388 7573 @ www
Διεύθυνση (ΕΠΙΤΣ) 7225
Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου 7055, 7058 7085 @ www
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EURECA-PRO 7091 @ www
Ιατρείο
Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) 7200 @ www
Κυλικεία
Κυλικείο Κτιρίου Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ) 7458
Κυλικείο Κτιρίου Εστιατορίου (Β) 6524
Κυλικείο Κτιρίου Κ2 6254
Κυλικείο Κτιρίων ΜΗΧΟΠ (Μ) 7877
Νομικός Σύμβουλος 7021, 6973383690 7083 @
Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας & Πανίδας 7071 @ www
Φύλακας Πάρκου Διάσωσης Χλωρίδας & Πανίδας 7079
Πρυτανεία 7005, 7006 7083
Γραμματεία Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου 7761
Γραφείο Αντιπρυτάνεων 7006 7083
Γραφείο Πρύτανη 7005 7083
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) 7002 @ www
Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων 7005, 7047 7083 @ www
Φοιτητικές Ομάδες/Σύλλογοι
BEST 7411 @ www
IEEE Student Branch 7468 @ www
Μουσική Λέσχη Ομίλου 3Π «ΕΝΤΑΣΗ live» 7455 @ www
Ομάδα TUCer 6233 @ www
Ραδιοφωνική Ομάδα "Ράδιο Ένταση" - Studio 7409 @ www
Ραδιοφωνική Ομάδα "Ράδιο Ένταση" - Γραφείο 7410 7526 @ www
Τίτλος Τηλ Fax Email WWW
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012